Keramiki ultra ösümlik üweýjiler1
Iverson bilen gezelenç edýänler
vagrinders paul pirs
file_35

Biz hakda

Näme edýäris

VA Grinders 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Biz ýokary hilli ösümlik ýylmaýjylary we çilim çekýän enjamlary OEM / ODM hyzmat üpjünçisi.Dünýäde bir milliard uly ýaşly çilimkeşleriň durmuşyny gowulaşdyrmak maksady bilen.VA indi satyjylaryň, inersenerleriň, dizaýnerleriň, üpjünçilik zynjyrynyň hünärmenleriniň, müşderi hyzmatynyň we işewür hünärmenleriň gülläp ösýän topary bolup, dizaýn, tehnologiýa we daşardan pikirlenmek iň kanagatlandyryjy ösümlik üweýjilerini we beýleki çilimleri döretmegiň açarydygyna ynanýarlar. esbaplar.

Her önümiň çeper eser bolmagy üçin elimizden gelenini ediň.Elmydama siziň hyzmatyňyzda bolýan toparymyzyň bir bölegi.

Köpräk oka

+

Kompaniýanyň döredilmegi

+

Theurduň hemme ýerinde müşderiler

+

Tehniki gözlegçiler

+

Hyzmatdaş müşderiler

önüm

Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär

Innowasiýa ýylmaýjy

Innowasiýa ýylmaýjy

Keramiki ýylmaýjy

Keramiki ýylmaýjy

Alýumin ýylmaýjy

Alýumin ýylmaýjy

Beýleki ýylmaýjy

Beýleki ýylmaýjy

Ot-çöp saklamak

Ot-çöp saklamak

Aştraý

Aştraý

Gatnaşyk

Gatnaşyk

Bong Aksesuarlary

Bong Aksesuarlary

Garnituralar

Garnituralar

2,5 dýuým 4 bölek alýuminiý ösümlik ýylmaýjy
2,5 dýuým 4 bölek alýuminiý ösümlik ýylmaýjy
1.5inç 4 bölek alýuminiý ösümlik ýylmaýjy
1.5inç 4 bölek alýuminiý ösümlik ýylmaýjy
Ningyldyrym ýylmaýjy (2,5 dýuým 4 bölek ösümlik ýylmaýjy)
Ningyldyrym ýylmaýjy (2,5 dýuým 4 bölek ösümlik ýylmaýjy)
Deri ýylmaýjy (2,5 dýuým 4 bölek ösümlik ýylmaýjy)
Deri ýylmaýjy (2,5 dýuým 4 bölek ösümlik ýylmaýjy)
J Case2.0 - “Pre Roll” üçin täze premium konteýner
J Case2.0 - “Pre Roll” üçin täze premium konteýner
Köpräk oka
file_24 CNC oýmak

oem / odm

OEM

ODM

Lazer nagşy / UV çap / oýma LOGO

Markaňyzy has aňsat we çalt guruň!

Pes MOQ, çalt eltip bermek.

5 uly inersener, 10 CNC maşyn

Islän islegleriňizi kanagatlandyryň.

100+ ODM müşderileriniň hyzmat tejribesi.

hyzmatdaş hyzmatdaş

Müşderilerimiz bütin dünýäde paýlanýar

file_23

Kanada

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.Hyzmatdaş markalaryna şular girýär: ÇEKMEK TOKLARY, Puffingbird, Canadiantire, Airdrievape we ş.m.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Amerika

Bu ýurtda satuw mukdary birinji ýerde durýar.Hyzmatdaş markalara şular girýär: SANTA CRUZ SHREDDER, KINGTOP, Foria, Wana, Lowell Herb, RAW, Stiiizy, CLOUDIOUS9 we ş.m.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Meksika

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Angliýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Çili

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Braziliýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Irlandiýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Germaniýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Ispaniýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Italiýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Nigeriýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Günorta Afrika

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Günorta Koreýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Wengriýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Awstriýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Wýetnam

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Awstraliýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Täze Zelandiýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Ysraýyl

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

Satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Saud Arabystany

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

Satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Yrak

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

Satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Taýland

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

Satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Keniýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

Satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

Gollandiýa

Bu ýurtda önümler sarp edijilerde-de meşhur.

ABŞ-nyň dollary

Satuw mukdary

Hyzmatdaş müşderiler

wideo

Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär

Keramiki ýylmaýjy ähli reňkli eevee 1 + gülleýär 80bba139-c355-428c-8225-5ac633e27f70
J Case 80bba139-c355-428c-8225-5ac633e27f70
StashPro 80bba139-c355-428c-8225-5ac633e27f70
Mirko Wukasowiç

Öz markamy çalt döretmäge kömek edenligi üçin VA Grinders-ä sag bolsun aýdýaryn.Önümiň hiline berk gözegçilik etmek, satuwdan soňky köp kynçylyklardan gaça durmaga kömek etdi.Häzirki wagtda satuw mukdarym ep-esli.

Mirko Wukasowiç

habarlar

Kärhananyň dinamikasyna hakyky wagt düşünmek

HABARLAR
Orta Azure-4
täzelikler_fm1
täzelikler_fm3
täzelikler_fm4
täzelikler_fm5

23

Keramiki Ultra ýylmaýjy bilen tanyşdyrmak: Ösümlik üweýişini kesiş-gyrasy dizaýny bilen öwürmek

Häzirki wagtda ösümlik üweýji pudagynda öňdebaryjy täzelikçi “VAGrinders” iň täze önümi “Keramika Ultra Grinder” -iň köp garaşylýan önümçiligini yglan etmekden hoşal.Garaşylyşyndan ýokary bolmak we ösümlikleri üwemek tejribesini ýokarlandyrmak üçin döredilen bu ajaýyp ýylmaýjy döwrebap ...

Has köp

22

Magnit Dabbing Tool - Müşderi nusgalary wagindrlerde barlaýar

Müşderimiz iň täze dizaýny - Dabbing Tool.Agaçdan we poslamaýan polatdan ýasalan gural.Magnit dizaýny bilen ýokarky, demir külbä gaty aňsat bolup biler.Hemme zady zatlaryň ýerine goýuň we stoluňyzy arassa saklaň....

Has köp

22

“Stash Pro” - iň berk möhüri bolan ýumşak çüýşe banka

“Stash Pro” - “Cannabis Stash Pro” üçin alýumin aýna silikon ýeňli stash bankasy 2 aý dizaýn edýäris we nusgalary barlamak üçin 3 galyp açýarys.Gapak, silikon möhür halkasy we hemmesini ajaýyp dizaýn bilen örtüň.Uly banka çilim çekýänleri getiriň.Bu ýumşak howa bilen berkitmäňizi möhürläň ...

Has köp

22

J KESEL

Hytaýyň Şençzhenen şäherinde döredilen “Vagrinders” -den çykan bu “J Case” hemmämiziň garaşýan syýahat esbaplarymyzdyr.Ys bermeýän, suwa çydamly, paýhasly we çydamly “J Case”, sarp edijileriň iň esasy zerurlyklaryndan birini çözmek üçin ýokary derejeli çemeleşme: bogun daşamak.Elýeterli ...

Has köp

22

J CASE - “Pre Roll” üçin alýumin gap

Öň rulonlar üçin täze premium konteýner dizaýn edýäris.“J Case” atly VAGrinders, ýokary derejeli alýuminden, silikon halkaly gapakdan ýasalan bilelikdäki gapagy aňladýar.“J Case” suw geçirmeýän, ysly subutnamany Çaga geçirmeýän ediň.Öňki rulonyňyzy içerde goýuň, islän wagtyňyz we islendik ýerde çilim çekiň ...

Has köp

Alýumin aýna

Ot-çöpler

 • Has agyr
 • Güýçli
 • Şeýle hem ýumşak.
Köpräk oka mobile_7

Aştraý

Alýumin plastinkadan ýasalan

 • 3 sany çukur
 • Silikon aşagy
Köpräk oka

önüm

Poslamaýan polat ýylmaýjy
Poslamaýan polat ýylmaýjy
Keramiki ýylmaýjy
Keramiki ýylmaýjy
Alýumin ýylmaýjy
Alýumin ýylmaýjy
Beýleki ýylmaýjy
Beýleki ýylmaýjy
Ot-çöp saklamak
Ot-çöp saklamak
Aştraý
Aştraý
Gatnaşyk
Gatnaşyk
Bong Aksesuarlary
Bong Aksesuarlary
Garnituralar
Garnituralar

Näme üçin bizi saýlamaly?

VA Grinders 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Biz ýokary hilli ösümlik ýylmaýjylary we çilim çekýän enjamlary OEM / ODM hyzmat üpjünçisi.

Köpräk oka
 • Kompaniýanyň döredilmegi

 • Theurduň hemme ýerinde müşderiler

 • Hyzmatdaş müşderiler

 • Tehniki gözlegçiler

Lazer nagşy / UV çap / oýma

Markaňyzy has aňsat we çalt guruň!

Pes MOQ, çalt eltip bermek.

Wideo

mobile_1
X
ykjam_2 Köpräk oka

habarlar

Orta Azure-4

Keramiki Ultra ýylmaýjy bilen tanyşdyrmak: Re ...

Häzirki wagtda ösümlik üweýji pudagynda öňdebaryjy täzelikçi “VAGrinders” iň täze önümi “Keramika Ultra Grinder” -iň köp garaşylýan önümçiligini yglan etmekden hoşal.Garaşylyşyndan ýokary bolmak we ösümlikleri üwemek tejribesini ýokarlandyrmak üçin döredilen bu ajaýyp ýylmaýjy döwrebap ...

Köpräk oka
habar112

Magnit Dabbing Tool - Müşderi synagy ...

Müşderimiz iň täze dizaýny - Dabbing Tool.Agaçdan we poslamaýan polatdan ýasalan gural.Magnit dizaýny bilen ýokarky, demir külbä gaty aňsat bolup biler.Hemme zady zatlaryň ýerine goýuň we stoluňyzy arassa saklaň....

Köpräk oka

Çalt nawigasiýa:

Sorag iber:

Has giňişleýin öwrenmäge taýýar

Gözleg üçin basyň
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • twitter
 • tiktok

© Copyright - 2020-2023: Rightshli hukuklar goralan.